channel1.jpgchannel2.jpg

Aktualności

Ogłoszenie"


 Zapraszamy wszystkich członków Orkiestry

na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się

w dniu 18 stycznia 2014 roku, o godzinie 18.00

w sali prób ODGK.

Organizatorzy