channel1.jpgchannel2.jpg

Nasz kapelmistrz

Kapelmistrz z pasją...kapelmistrz Marian StankiewiczMjr rez. mgr Marian Stankiewicz 
(ur. 1944 r.) edukację muzyczną rozpoczął od ogniska muzycznego przy Domu Kultury Kolejarza w Lublinie w klasie akordeonu. Były to lata 1954 – 1956. Już na starcie muzycznej kariery przejawiał nieprzeciętne zdolności muzyczne co zostało utrwalone na taśmach Rozgłośni Lubelskiej Polskiego Radia. Po tak dynamicznym wejściu w świat muzyki bez problemu dostał się do Liceum Muzycznego w Lublinie na wydział instrumentalny, a jego głównym  instrumentem stał  się teraz klarnet. Kontynuował również naukę gry na akordeonie i fortepianie. W roku 1963 powołany został do służby wojskowej a konkretnie do orkiestry garnizonowej w Malborku. W związku z tym średnią szkołę muzyczną musiał dokończyć w Gdańsku. Tu też odnosił sukcesy, czego dowodem są nagrania w Gdańskiej Rozgłośni Polskiego Radia. Jego nagrania emitowane były na antenie Polskiego Radia w cyklicznej audycji pt ”Młodzi Muzycy Wybrzeża”, natomiast na egzaminie dyplomowym wykonał Koncert na „A” klarnet W. A. Mozarta z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej.

Następnym etapem edukacji są studia, które odbywa w dawnej P.W.S.M a obecnej Akademii Muzycznej im.F.Chopina w Warszawie na wydziale I-wszym, tj. teorii, dyrygentury i kompozycji. Tu program studiów obejmował m.in. skomponowanie siedmiu fug wielogłosowych (od Mozarta do Brahmsa), poematu symfonicznego oraz praktyczne poznanie każdego instrumentu dętego. Dzięki osiąganiu wysokich ocen na sesjach egzaminacyjnych dwukrotnie otrzymuje nagrodę rektorską.

Po tak gruntownym wykształceniu w 1977 r. następuje zderzenie z rzeczywistością. Jako młody oficer zostaje powołany na stanowisko kapelmistrza Orkiestry Wojskowej W.O.S.L. w Dęblinie. Początki były ciężkie bowiem orkiestra ta była w bardzo słabej kondycji artystycznej. Dzięki mozolnej pracy kapelmistrza doprowadził on orkiestrę do takiego stanu, że na X jubileuszowym Przeglądzie Orkiestr Wojsk Lotniczych orkiestra z Dęblina zajęła I miejsce a prasa lokalna w Piotrkowie Trybunalskim tak o tym pisała: cyt. ”Tegoroczny program muzyki koncertowej był szczególnie starannie przygotowany, tak pod względem doboru utworów, jak ich wykonania. Czystość brzmienia poszczególnych sekcji instrumentów i lekkość wykonania dość trudnego repertuaru to cechowało tegoroczny koncert konkursowy zespołu z dęblińskiej Szkoły Orląt. Dzięki tym walorom zdobyła orkiestra pierwsze miejsce w konkursie”.

Oprócz orkiestry nadzorował również działania zespołu wokalno-instrumentalnego ”KRĄG”, który odnosił duże sukcesy na przeglądach i festiwalach.

Cytat z prasy: "Puchar dowódcy Wojsk Lotniczych wyśpiewała sobie estrada poetycka "KRĄG" z WOSL w Dęblinie. Pod względem opracowania muzycznego zespół ten nie miał sobie równych. Widać tu po prostu ręce fachowca – wrażliwego, podchodzącego do podjętych zobowiązań bardzo solidnie, eliminującego każde nawet najdrobniejsze uchybienie. Kpt. Marian Stankiewicz, stworzył dzieło (...), które mogło zachwycić i zachwyciło. (...)"

O wysokim kunszcie muzycznym kapelmistrza świadczą liczne artykuły zamieszczane w prasie lokalnej i krajowej. W roku 1991 przechodzi na emeryturę. Po kilkunastoletniej przerwie w pracy muzycznej, poświeconej na zwiedzanie świata, w roku 2005 daje się przekonać wójtowi gminy Końskowola i obejmuje stanowisko starszego instruktora ds. orkiestry dętej przy GOK w Końskowoli. Początki były tu również trudne (podobnie jak w Dęblinie), ale dzięki doświadczeniu kapelmistrza i jego zaangażowaniu orkiestra gra coraz ładniej, brzmienie ma pełniejsze a repertuar coraz dłuższy. Przynosi to dużo satysfakcji pomimo, że  praca, wbrew pozorom, nie  jest  łatwa. Kapelmistrz orkiestry amatorskiej musi być dyrygentem, tambormajorem, aranżerem, choreografem, konferansjerem, pedagogiem, a nawet niekiedy i serwisantem w jednej osobie.

Dzięki napływowi młodzieży, Orkiestra Dęta Gminy Końskowola ma szanse jaszcze długo funkcjonować ku zadowoleniu społeczności lokalnej, powiatowej a może nawet międzynarodowej, ponieważ orkiestra nawiązała kontakty z orkiestrami innych krajów.

Podsumowując należy stwierdzić, iż biografia kapelmistrza Mariana Stankiewicza stanowi pasmo wielu sukcesów, na które z zaangażowaniem pracował, i których ciąg dalszy zapewne będzie kontynuowany z orkiestrą z Końskowoli.